LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
Bắt Đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}} {{x.Ngay}} Bắt đầu{{dt.ThoiGianBatDau | date :'HH:mm'}} Nội dung {{dt.NoiDung}}
file đính kèm : {{tep.FileName}}
Thành phần{{dt.ThanhPhan}} Địa điểm{{dt.DiaDiem}} Chủ trì{{dt.ChuTri}}
logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • web@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top